Váš košík

Váš košík je prázdný

Přidejte somavedic a zlepšete kvalitu svého života :)

Pokračovat v nákupu

Overené pozitívne účinky

Overené pozitívne účinky

Preklinická štúdia

Reportáž na ČT

Dopad 5G na zdravie

1. Somavedic znižuje hladinu hs-CRP biomarkerov pre chronické zápaly

Pomocou skúšobného panelu AgingSOSTM Jinfiniti Precision Medicine s 12 biomarkermi boli analyzované krvné vzorky od 24 dobrovoľníkov. Na základe údajov skríningu (čas 0) bolo 12 osôb vybraných na účasť v následnej štúdii. Desiatim rodinám a dvom manželským párom bolo dodaných 10 zariadení Somavedic Uran (V USA Medic Green Ultra). Zariadenia boli umiestnené v domovoch účastníkov. Po 2, 4 a 8 týždňoch expozície zariadením boli v každom časovom bode odoberané vzorky krvi, a tie potom boli analyzované pomocou rovnakých biomarkerov.

Kľúčové poznatky

Graf

Stredná hodnota a štandardná odchýlka biomarkerov v jednotlivých časových bodoch. Čas 0 je pred expozíciou zariadením. 

2. Meranie vplyvu prístrojov Somavedic Amber na ionizáciu vzduchu

Merania v záťažovom prostredí hotela Pytloun Grand Hotel Imperial v Liberci, vykonané v dňoch 15.12.2020 a 18.1.2021 so zapnutými prístrojmi Somavedic Amber a 8.2.2021, ktoré bolo vykonané bez prístrojov Somavedic tri týždne po ich demontáži, ukázali, ionizáciu vzduchu. Priemerné zvýšenie je viac ako dvojnásobné oproti hodnotám bez prístrojov Somavedic.

Kľúčové poznatky

Porovnanie nameraných koncentrácií záporných iónov vo všetkých meracích bodoch s prístrojmi Somavedic Amber a bez nich

Porovnanie nameraných koncentrácií záporných iónov vo všetkých meracích bodoch s prístrojmi Somavedic Amber a bez nich

Vo všetkých meraných bodoch boli namerané vyššie priemerné koncentrácie záporných iónov s prístrojmi Amber ako bez nich. 

Správu vypracoval: Ing. Jiří Landa, Ph.D.
Zaoberá sa matematickým modelovaním, najmä modelovaním šírenia rádionuklidov v životnom prostredí a ich dopadu na človeka.

3. Obmedzenie vplyvu vyžarovania mobilných telefónov

Posúdenie vplyvu vyžarovania bežne používaných mobilných telefónov na regeneráciu buniek, hojenie poškodenia fibroblastov spojivových buniek a tvorbu superoxidových aniónových radikálov funkčných neutrofilov pri oxidačnom poškodení. Somavedic Amber  dokáže znižovať pôsobenie žiarenia z mobilných telefónov na bunky.

Omezení vlivu vyzařování mobilních telefonů

Výsledky jedného reprezentatívneho experimentu ukazujú, že Somavedic Amber pôsobí na obal nebunkového priestoru vo vrstvách fibroblastov spojivových buniek migračne a proliferačne. 

  • Modré body = kontrolné bunky neexponované žiarením
  • Zelené body = bunky exponované a chránené zariadením Amber
  • Žlté body = bunky exponované a nechránené
Kľúčové poznatky

Regenerácia buniek, hojenie poškodenia fibroblastov spojivových buniek a aktivita funkčných neutrofilov ako prvotnej ochrany imunitného systému proti invazívnym mikrobiologickým patogénom, je mobilnými telefónmi znateľne znižovaná. Používaním zariadenia Amber  je možné nežiaduce účinky tlmiť. Na základe výsledkov oboch testov je možné používanie modelu Amber na obmedzenie vplyvov vyžarovania mobilných telefónov odporučiť.

Priemerné hodnoty všetkých meraní sú v príslušných farbách vynesené bodkovane. Z priameho porovnania so situáciou bez ochrany je zrejmý ochranný účinok prístroja Amber voči žiareniu mobilných telefónov.

Mikrograf regenerácie buniek, resp. hojenie poškodenia po 16 hodinách alebo migrácii a proliferácii fibroblastov spojivových buniek

  • (A) neexponovaná kontrolná kultúra
  • (B) kultúra exponovaná žiarením mobilných telefónov bez ochrany
  • (C) kultúra exponovaná žiarením mobilných telefónov s ochranou prístrojom Somavedic Amber.

Všimnite si nebunkové priestory v hustej bunkovej vrstve.

4. Pozitívne účinky na kardiovaskulárnu a nervovú sústavu

Spolupráca na vývoji chytrého terapeutického zariadenia v rámci prístupu vedeckej medicíny. Meranie pokojového, stresového a spánkového krvného tlaku.

Kľúčové poznatky

Predklinický výskum dospel k poznatkom predpokladaným na základe niekoľkoročného pozorovania účinkov Somavedicu jeho výrobcom a užívateľmi. Kauzálny prístup hodnotí všetky prípady samostatne, bez štatistického vyhodnocovania.

Ikona  - pozitívny účinok na kardiovaskulárnu sústavu

Somavedic má pozitívny účinok na kardiovaskulárnu sústavu.
Vysoký krvný tlak klesá (v 7 prípadoch), nízky krvný tlak sa v 12 prípadoch zvyšuje.

Ikona - nízky krvný tlak

Somavedic má pozitívny účinok na nervovú sústavu.
V 4 prípadoch bol zistený mimoriadne pozitívny účinok na psychickú pohodu.

Ikona - pozitívny účinok na psychickú pohodu

Bol zistený takmer všeobecný pozitívny účinok prístroja Somavedic na fyzickú a psychickú pohodu osôb.

Ikona  - pozitívny účinok na fyzickú a psychickú pohodu

Pozitívne sa zmenila dĺžka a kvalita spánku.

5. Zlepšenie kolísania srdcového tepu, obehu a vnútornej rovnováhy

Testy zariadenia Somavedic a jeho ochranného pôsobenia na telo človeka pri elektromagnetickom žiarení (z telefónov, Wi-Fi atď.) meraním kolísania srdcového tepu ako skúšobnej diagnostické metódy.

Kľúčové poznatky

Užívaním zariadení Somavedic Sky, Urán, Amber a Traveler dochádza k preukázateľnému zlepšeniu variability srdcového tepu u 80% skúšaných osôb. Má priaznivý účinok aj na srdcový obeh a pomáha autonómnej nervovej sústave udržiavať vnútornú rovnováhu. Výsledky meraní ukazujú pozitívny účinok Somavedicu zvyšujúci sa s dĺžkou doby užívania.

Pred

Variability srdečního tepu - před použitím přístroje Somavedic

Po

Variability srdečního tepu - po použití přístroje Somavedic

6. Významné zlepšenie sedimentácie

Skúmanie účinku Somavedicu v súvislosti so záťažou EMF analýzou červených krviniek v temnom poli, expozíciou skúšobného subjektu 90 minútami v poli Somavedicu.

Kľúčové poznatky

Všetci pacienti v počiatočnom vyšetrení mali sedimentáciu erytrocytov v rôznych fázach a poruchu regulácie. Po terapii zariadením Somavedic vykázali všetci pacienti znateľné zlepšenie sedimentácie, subjektívne sa cítili oddýchnutí a v dobrej kondícii.

Pred

Sedimentace erytrocytů před použitím přístroje Somavedic

Po

Sedimentace erytrocytů po použití přístroje Somavedic

Medzinárodná spoločnosť pre výskum elektrosmogu IGEF

Somavedic znižuje hladinu chronických zápalov v tele

Somavedic znižuje hladinu hs-CRP biomarkerov pre chronické zápaly.

Vplyv Somavedicu na množstvo záporných iónov

Meranie vplyvu prístrojov Somavedic Amber na ionizáciu vzduchu v hoteli Pytloun Grand Hotel Imperial v Liberci

Predklinické skúmanie účinnosti Somavedicu

Výsledky ukazujú pozitívny účinok na kardiovaskulárnu a nervovú sústavu a na zlepšenie kvality a dĺžky spánku.

Medzinárodná spoločnosť pre výskum elektrosmogu IGEF

Správa o biofyzikálnom skúšaní ochranného účinku zariadenia Somavedic v expozícii elektromagnetických frekvencií

Ochrana proti EMF

EMF alebo elektromagnetické polia sú dnes prakticky všade prítomné – v našich domovoch, školách, na pracoviskách.
S exponenciálnym rastom pripájaných zariadení je dôležitejšie ako inokedy zvýšiť pozornosť voči všetkým konvenčným vyžarujúcim technickým prostriedkom.

Ďalšie informácie

Štruktúrovaná voda

Štruktúrovaná voda (čiže hexagonálna) je voda, ktorá sa nachádza v prírode av našich bunkách. Ide o biologicky najpriaznivejší stav vody. Bohužiaľ starnutím dochádza k strate štruktúrovanej vody z ľudského tela. Somavedic dokáže meniť štruktúru vody bez akéhokoľvek styku s ňou.

Ďalšie informácie

Voľné radikály

Oxidačný stres je vychýlenie stavu voľných radikálov a antioxidantov v tele z rovnováhy, čo vyvoláva poškodzovanie buniek a tkanív. Veľké množstvo vedeckých poznatkov ukazuje, že dlhodobo pôsobiaci oxidačný stres podporuje celú škálu chronických stavov. Somavedic eliminuje nežiaduce prebytky voľných radikálu počas spánku.

Ďalšie informácie

Spoznajte naše modely

e-shop
Spoznajte naše modely