Aké účinky môžem očakávať?

Aké sú prejavy a ako rýchlo na sebe pocítite účinky Somavedic-u?

Účinky Somavedic-u sú individuálne a sú závislé na viacerých faktoroch. Prvé pocity po spustení Somavedic-u závisia na citlivosti a vnímaní každého jedinca. Väčšina užívateľov zo začiatku žiadnu zmenu nepociťuje, ale citlivejší jedinci môžu pocítiť vplyv Somavedic-u ihneď po jeho zapnutí. Viditeľné pozitívne účinky sú závislé predovšetkým na závažnosti zdravotných problémov a ich charaktere. Zlepšenie akútnych stavov je obvykle rýchlejšie ako pri chronických problémoch, kde môže k dôjsť k viditeľnému zlepšeniu až po niekoľkých mesiacoch.

Napriek tomu nepoznáme prípad, kedy by sa pozitívne účinky Somavedic-u skôr či neskôr neprejavili!

Rýchlosť účinkov je závislá na miere znečistenia organizmu, ale taktiež na disciplíne a dodržovaní správnej životosprávy. Je logické, že ak budete počas pôsobenia Somavedic-u svoj organizmus akokoľvek nadmerne zaťažovať, bránite tak vlastne Somavedic-u konať svoju prácu a jeho pozitívne účinky tak prinajmenšom oddialite. Ak teda chcete maximálne využiť účinky Somavedic-u, odporúčame chovať sa k svojmu zdraviu čo najzodpovednejšie. Tým naopak účinky Somavedic-u urýchlite!

Prvotné účinky
Najprv dochádza k zrušeniu vplyvu geopatogénnych zón, ktoré nastáva už behom prvých 3-och hodín po intalácii Somavedic-u. Väčšina ľudí na sebe spočiatku žiadne okamžité viditeľné zmeny nepociťuje. Niektorý citlivejší jedinci môžu tieto prvé účinky pocítiť takmer okamžite. Tieto účinky sa prejavia dvojakýcm spôsobom. V prvom prípade môžete cítiť pocitovú zmenu atmosféry v danom prostredí (akoby sa vyčistil vzduch), väčší pocit uvoľnenia, niekedy až eufórie.

U niekoha sa môžu naopak prejaviť "adaptačné potiaže", ktoré vyvolávajú rôzne nepríjemné pocity (po psychickej stránke)!* Ide o celkom obvyklú reakciu, ktorá nie je vôbec nebezpečná! Tento stav je vždy dočasný a vymizne obvykle po niekoľkých hodinách, najneskôr do niekoľkých dní. Príčinou je, že Somavedic začne pôsobiť na blokády v našom organizme a tie sa aktivujú. Somavedic tieto blokády postupne odbúravá a negatívne pocity sa zmierňujú, až napokon celkom vymiznú.

Častou príčinou je tiež nedostatočný pitný režim.
Ideálne je nakúpiť balenú vodu (6 x 1,5 lit. neperlivej vody) a každé ráno o 6 hodine vypiť s citrónom 2 - 3 dcl, alebo hneď ako vstanete. Zbytok vody z jednej fľaše dopiť ešte v ten deň. Ideálne tiež bude balenú vodu umiestniť vedľa Somavedicu. Voda vyplaví z tela záťaže a celkový priebeh detoxikácie bude omnoho príjemnejší a účinnejší. Pozor na kávu, ktorá veľmi odvodňuje a je treba doplniť do telatrojnásobok objemu kávy vodou. Pokiaľ sa i po niekoľkých dňoch stav nezlepší, tak nás prosím kontaktujte.

*Princíp reakcie sa dá prirovnať k rôznym formám detoxikácie organizmu, kedy môže dochádzať k podobným, často omnoho silnejším reakciám organizmu, spravidla ale spojenými s fyzickými prejavmi, ktoré sú v prípade Somavedic-u ojedinelé. V prípade Somavedic-u taktiež dochádza v postupnej detoxikácii organizmu. Na rozdiel od ostatných metód je Somavedic veľmi šetrnou a nenásilnou metódou s dlhodobým účinkom.

3-5 dní
U ľudí s poruchami spánku, mení spánkový režim a spánok sa prehlbuje. Mnoho užívateľov, ktorí mali dlhodobé spánkové problémy uviedlo, že už po niekoľkých dňoch pôsobenia Somavedic-u sa ich spánok normalizoval a budili sa ráno viac odpočinutí.

3-6 týždňov
V priebehu 3-6 týždňov dochádza k eliminácii geopatogénnej záťaže organizmu a všetkých materiálov, ktoré boli pod vplyvom geopatogénnych zón.

1-3 mesiace
V priebehu 1-3 mesiacov by mala byť eliminovaná parazitárna, bakteriálna, pliesňová a vírusová záťaž (v závislosti na dietnom režime, životospráve a ďalších okolnostiach). Ďalej dochádza k zlepšeniu metabolizmu a viditeľnému zvýšeniu životnej energie.

3-6 mesiacov
Po 3-6 miesiacoch už u väčšiny užívateľov, ktorí nemali vážne zdravotné problémy, malo byť energetické pole Somavedic-om prečistené a pokiaľ niektoré zdravotné problémy ešte pretrvávajú, často ide iba o doznievajúce prejavy iba na fyzickej úrovni. V podstate sa už u všetkých užívateľoch prejavuje výrazne vyššia úroveň životnej energie. 6-12 mesiacov

6-12 mesiacov
Dochádza k odznievaniu vážnejších zdravotných problémov a detoxikácii organizmu aj u viac zaťažených jednotlivcov.

Časové prejavy pozitívnych účinkov Somavedic-u sa môžu individuálne líšiť - opäť v závislosti na konkrétnych okolnostiach!

Tieto prejavy boli mnohokrát overené terapeutmi pracujúpcimi s biorezonanciou BICOM a ďalšími, ktoré boli spomenuté na úvodnej strane.

Dôležité upozornenie:

SOMAVEDIC nenahradzuje lekársku zdravotnícku starostlivosť! Výrobca doporučuje kombináciu s biorezonančnými prístrojmi BICOM a kontrolami u lekára.

Na aké zdravotné ťažkosti má Somavedic vplyv?