Váš košík

Váš košík je prázdny

Pokračovať v nákupe

Ochrana osobných údajov

Čo sa v týchto Zásadách dočítate?

Dočítate sa, kedy a ako na týchto stránkach budeme pracovať s vašimi údajmi a aké práva týkajúce sa vašich osobných údajov máte. Pokiaľ máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov akúkoľvek otázku, kontaktujte nás na e-maile: info@somavedic.sk

Spracovanie osobných údajov prebieha v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie").

Kto spravuje vaše osobné údaje?

CHRVALA s.r.o. so sídlom SK-91953 Dechtice 146, IČ: 47929081, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo: 34996/T (ďalej len "Správca").

Kedy, prečo a ako vaše údaje spracovávame


Objednávka produktov

 1. V súvislosti s vašou objednávkou spracovávame tie osobné údaje, ktoré nám uvediete v objednávke. Tými sú najmä: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, IČ/DIČ adresa/sídlo, platobné údaje, údaje o objednávke a akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré pri objednávke uvediete.
 2. Tieto osobné údaje spracovávame preto, aby sme mohli vašu objednávku vybaviť, objednaný tovar vám poslať, prípadne vybaviť reklamáciu. Toto spracovanie je preto nevyhnutné na plnenie zmluvy. Okrem toho spracovávame tieto údaje kvôli evidencii zmluvy, a pre prípad, že by medzi nami vznikol spor.
 3. Z týchto dôvodov spracovávame uvedené osobné údaje po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti zmluvy, pokiaľ iný právny predpis nepožaduje, aby sme uchovávali zmluvnú dokumentáciu po dobu dlhšiu. Toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie našej právnej povinnosti a na účely našich oprávnených záujmov.
 4. Keďže sa objednávkou stávate naším zákazníkom, môžeme vám na e-mailovú adresu tu a tam posielať zaujímavé novinky, čo sa u nás deje nového alebo aké nové produkty a akcie chystáme. Zasielanie týchto e-mailov môžete samozrejme odmietnuť. Tento postup nám dovoľuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb. o službách informačnej spoločnosti. Tieto oznámenia môžete kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom odmietnuť - napríklad zaslaním e-mailu na adresu slovakia.info@somavedic.cz alebo kliknutím na odkaz v e-maile.


Odoberanie noviniek (newsletter)

 1. Pokiaľ budete mať záujem o zasielanie noviniek a prihlásite sa do odberu newslettera, budeme spracovávať tieto vaše osobné údaje: e-mailovú adresu, meno a priezvisko, ak ste ich vyplnili.
 2. Vaše osobné údaje budeme spracovávať preto, aby sme vám mohli novinky zasielať, a to vďaka vášmu súhlasu, ktorý ste nám prihlásením udelili.
 3. Osobné údaje pre tieto účely budeme spracovávať 3 roky od udelenia súhlasu, pokiaľ túto dobu nepredĺžite.
 4. S vyššie udeleným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, emailu na emailovú adresu info@somavedic.cz alebo kliknutím na odkaz v newsletteri. Pokiaľ vezmete súhlas späť, prestaneme vám newslettery zasielať.

Kontaktný formulár

 1. Pokiaľ sa potrebujete na čokoľvek opýtať a pošlite nám správu, spracovávame pritom vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a ďalšie údaje, ktoré uvediete v obsahu správy.
 2. Tieto osobné údaje spracovávame preto, aby sme vám mohli odpovedať a vyriešiť všetko, čo bude potrebné, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na vybavenie komunikácie, nanajvýš 1 rok od vybavenia správy, ak nám nesvedčí iný právny dôvod na ďalšie spracovanie.


Recenzie

 1. Pokiaľ sa rozhodnete napísať recenziu na vami vyskúšaný výrobok a zašlete nám ju na e-mailovú adresu info@somavedic.cz, súhlasíte s jej zverejnením na webe www.somavedic.sk alebo na našich stránkach v iných jazykových mutáciách.
 2. V rámci recenzie budeme spracovávať osobné údaje, ktoré ste v nej uviedli, najmä meno, priezvisko a vašu fotku, pokiaľ ste nám ju poslali.
 3. Tieto osobné údaje budeme spracovávať na základe vášho súhlasu, a to počas zverejnenia recenzie na našom webe. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.


Cookies

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies, a to na tieto účely:

 1. meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
  fungovanie webových stránok;
  prispôsobenie reklamy na mieru a jej zacielenie.
 2. Zber cookies za účelom merania návštevnosti a vytvárania štatistík môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe nášho oprávneného záujmu. Tieto cookies sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca. Proti tomu spracovaniu môžete vzniesť námietku, a to prostredníctvom cookie lišty.
 3. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu uchovávame iba po dobu nevyhnutne potrebnú pre fungovanie webu. Aj proti nim môžete vzniesť námietku prostredníctvom cookie lišty, v takom prípade ale nemožno zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 4. Cookies na zacielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu, ktorý môžete udeliť opäť prostredníctvom cookie lišty.
 5. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:  


Cookies ukladáme po dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých typoch cookies.

  • Facebook
   - typ cookies: marketingová;
   - název: Facebook pixel;
   - expirácia: 30 dní;
  • Google Analytics
   - typ cookies: marketingová;
   - názov: Google Analytics merací kód;
   - expirácia: 30 dní;


Aké máte práva?

Vezmite prosím na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 1. odvolať svoj súhlas,
 2. požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame;
 3. vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania;
 4. požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov - pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov alebo ich výmaz nie je v rozpore s oprávnenými záujmami Správcu;
 5. právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov;
 6. vzniesť námietku proti spracovaniu;
 7. obrátiť sa v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov, prípadne na súd.


Kto nám so spracovaním pomáha?

Všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií ako je napr.

 1. Poskytovateľ webhostingu,
 2. Poskytovateľ marketingového softvéru,
 3. Poskytovatelia doručovacích a prepravných služieb;
 4. Poskytovatelia platobných brán;

a prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe využívame. Pokiaľ vás zaujíma, kto konkrétne nám tieto služby poskytuje, napíšte nám na e-mail: slovakia.info@somavedic.cz