Čo je Somavedic a ako funguje?

Čo je Somavedic a ako funguje?

Somavedic je "prístroj", ktorý harmonizuje prostredie, v ktorom žijeme...

Výborné výsledky Somavedicu sú podložené vynikajúcimi skúsenosťami z mnohých biorezonančných centier a vierohodne ju dokumentujú aj početné prípady vzájomnej spolupráce s biorezonančnou liečbou BICOM, keď po nasadení Somavedicu v rámci následnej starostlivosti došlo vždy k harmonizácii chorôb postihnutých orgánov - Somavedic mení nesprávne nastavenia podľa frekvencií z biorezonančných zariadení.
* (o biorezonančnej liečbe BICOM si môžete prečítať nižšie v tomto článku)

Princíp fungovania Somavedicu bude možno väčšine ľudí, ktorí nie sú oboznámení s touto tematikou, pomerne ťažko predstaviteľný, ale v skutočnosti pochádza z dnes už komplexných vedomostí a mnohých rokov výskumu, týkajúcich sa predovšetkým vlastností minerálov a pôsobením ich konkrétnych vibrácií na okolité prostredie a na ľudský organizmus.

Somavedic je postavený na princípe riadeného uvoľňovania energie- ide predovšetkým o polodrahokamy a drahokamy v presnej vzájomnej dispozícií, ktoré tvoria jadro Somavedicu. Je známe, že každý konkrétny minerál "vibruje" na určitej frekvencii (to platí nielen o mineráloch, ale aj o všetkom ostatnom!) a má schopnosť túto vibráciu vyžarovať do okolitého prostredia a tým ho určitým konkrétnym spôsobom ovplyvňovať. Z tohto do istej miery vychádza liečebné využitie drahých kameňov, ktoré sa ale obvykle vymedzuje iba na použitie jednotlivých kameňov.

Minerály v sebe v skutočnosti ukrývajú nepredstaviteľné množstvo energie, ktorú ešte nevieme úplne využiť. Táto sa za bežných okolností nachádza v latentnom stave, takže sa samozrejme z pravidla nijako výrazne neprejavuje. Frekvenčný rozsah, v ktorom jednotlivé minerály "vibrujú", je vedecky podložený a tieto poznatky sú využité pre optimálnu funkciu a nastavenie prístroja Somavedic podľa ich zamerania. Zistilo sa, že pokiaľ konkrétne minerály v určitom presnom rozostavení necháme pôsobiť v spoločnej korelácií, vedia tieto navzájom sa podporujúce vibrácie určitým spôsobom vyladiť okolité prostredie - či už sa jedná o geopatogénne zóny, alebo iné vplyvy, ktoré tiež vibrujú na určitých frekvenciách.

Na tomto princípe teda dochádza k rušeniu vplyvu týchto negatívnych vibrácií a k nastoleniu harmonického prostredia pre náš dlhodobo šťastný a zdravý život plný energie...

Veľmi dôležité je podľa nás i použitie Somavedicu v biorezonančných centrách, kde dochádza k permanentnému znečisťovaniu priestoru pôsobením všetkých typov zón a energie, a to nielen v mieste centra, ale aj od klientov. A hlavne biorezonančné zariadenia sú neustále "zanášané" energiami klientov a musia byť čistené, tak ako obsluha týchto zariadení. Čo má v praxi výsledok oveľa menšiu únavu terapeutov a získavanie presnejších výsledkov biorezonančných prístrojov z klientov.
...preto SOMAVEDIC

* Biorezonančná liečba BICOM, je jemná, počítačom riadená vibračná terapia bez nebezpečných vedľajších účinkov, stimuluje samo liečiacu schopnosť tela a takmer vo všetkých prípadoch vedie k vyliečeniu.

Ľudské telo vysiela rôzne elektromagnetické vibrácie: buniek, tkanív a orgánov - všetko má svoje vlastné vibrácie. Tieto samostatné vibrácie sú vo vzájomnej korelácii a navzájom sa ovplyvňujú. Spolu vytvárajú pacientove kompletné spektrum vibrácií - individuálnu schému vibrácií.

Je zrejmé, že vibrácie zdravého človeka majú inú štruktúru ako vibrácie chorého. V spektre vibrácií chorého človeka narušujú normálne spektrum vibrácií vibrácie cudzích prvkov, ktoré sa v tele ukladajú - ako amalgámová výplň, baktérie, vírusy, alergény, mykózy atď.

Prístroj BICOM prijíma a premieňa tieto rušivé elektromagnetické vibrácie prostredníctvom elektród umiestnených na určitých častiach tela. V prístroji sa tieto vibrácie pozmenia a potom sa vracajú do tela pacienta vo forme liečivých terapeutických vibrácií. Organizmus nie je nikdy vystavený žiadnemu druhu elektrického prúdu.

Prevzaté zo stránky www.biorezonancerossler.eu

Aké účinky môžem očakávať?